หน้าแรก


                   

http://project59.banto.ac.th/home
สอบครูวิทย์ คณิต


                                   

Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   โรงเรียนจัดงานวันแม่แห่งชาติ  โดยมี ท่านรณชัย ฤทธิ์ธานนท์ เป็นประท่านในพิธี
  ส่ง 11 ส.ค. 2559 01:21 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • การประกวดคัดเลือกนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   โรงเรียนบ้านโตส่งครูประกวดคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2559 00:34 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • อบรมวิจัยในชั้นเรียน วันที่ ๑๒-๑๔ คณะครูโรงเรียนบ้านโต อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน ณ สพป.ยล๓
  ส่ง 21 พ.ค. 2559 06:30 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • รางวัลผลการทดสอบ ONET สูงกว่าระดับประเทศ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  คณะครูโรงเรียนบ้านโตเข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับรางวัลผลการทดสอบ ONET มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ นายไอหย ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2559 06:01 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • ร่วมงานเมาลิตสัมพันธ์ ณ หมู่บ้านไอลีแบ   วันที่  ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๘  คณะครูโรงเรียนบ้านโต  เข้าร่วมงานเมาลิตสัมพันธ์  ณ  หมู่บ้านไอลีแบ  พร้อมมอบเงิน และอุปกรณ์การเรียน  เพื่อสน ...
  ส่ง 26 ธ.ค. 2558 20:34 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

ภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน


 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน


อักษรย่อ

บตธ.

สีประจำโรงเรียน
สีชมพู - ฟ้า

คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี            มีวินัย  
พลานามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนคุณธรรม

ปรัชญาโรงเรียน
ปัญญา โลกสมิ ปชโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

อัตลักษณ์โรงเรียน
มีวินัยคูคุณธรรม

เอกลักษณ์

ปฏทินการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบข้อมูล ก.พ.7

http://master.cmss-otcsc.com/competency_master/application/req_approve/log-in.php

TEPE online


http://www.tepeonline.org/choose.php

ยื่นแบบภาษีออนไลน์


https://epit.rd.go.th/EFILING/LoginController?PRGID=L90T

สหกรณ์ครูยะลา


http://www.coopyala.com/main/

สาระน่ารู้สำหรับครู

http://www.sillapa.net/home/

http://goto.hongpukkroo.com/index.php

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


http://academic.obec.go.th/web/node/460

เด็กพิเศษเรียนร่วม

http://202.143.147.121/spedkk2/

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/web/หน่วยงานทางการศึกษา


หน้าเว็บย่อย (1): sillapa