หน้าแรก


https://sites.google.com/banto.ac.th/project62/
                   
 
https://south68.sillapa.net/sp-yla3/index.php
project.banto.ac.th

http://project59.banto.ac.th/home
สอบครูวิทย์ คณิต


                                   

Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 84 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

ภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน


 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน


อักษรย่อ

บตธ.

สีประจำโรงเรียน
สีชมพู - ฟ้า

คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี            มีวินัย  
พลานามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนคุณธรรม

ปรัชญาโรงเรียน
ปัญญา โลกสมิ ปชโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

อัตลักษณ์โรงเรียน
มีวินัยคูคุณธรรม

เอกลักษณ์

ปฏทินการปฏิบัติงาน

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ตรวจสอบข้อมูล ก.พ.7

http://master.cmss-otcsc.com/competency_master/application/req_approve/log-in.php

TEPE online


http://www.tepeonline.org/choose.php

ยื่นแบบภาษีออนไลน์


https://epit.rd.go.th/EFILING/LoginController?PRGID=L90T

สหกรณ์ครูยะลา


http://www.coopyala.com/main/

สาระน่ารู้สำหรับครู

http://www.sillapa.net/home/

http://goto.hongpukkroo.com/index.php

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


http://academic.obec.go.th/web/node/460

เด็กพิเศษเรียนร่วม

http://202.143.147.121/spedkk2/

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/web/หน่วยงานทางการศึกษา


หน้าเว็บย่อย (2): gpa sillapa