โรงเรียนบ้านโตต้อนรับคณะนิเทศ และติดตามการดำเนินงาน พร้อมกับมอบป้ายโครงการให้กับโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ YRU Guidance & Counseling Modelโรงเรียนบ้านโต “รับมอบทุนการศึกษา”

โพสต์29 ก.ค. 2565 03:28โดยณฐมน พายุหิน


“On site ปลอดภัย”

โพสต์29 ก.ค. 2565 03:26โดยณฐมน พายุหิน


นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2

โพสต์29 ก.ค. 2565 03:18โดยณฐมน พายุหิน


1-10 of 84