เข้าค่ายพุทธรรม

โพสต์24 พ.ย. 2558 21:54โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2558 21:55 ]
    คณะครูดรงเรียนบ้านโต  นำนักเรียนเข้าค่ายพุทธธรรม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ณ วัดวังใหม่
Comments