ขอแสดงความยินดี

โพสต์24 พ.ย. 2558 21:58โดยไอหยุ หมัดชูดชู
  
  เด็กหญิงสุลาวรรณ  ชู่ช่วย  รับรางวัล รองชะเลิศการประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม  ในโรงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนวังใหม่ (ประชาอุทิศ ๒๕๑๙)  
Comments