มอบรางวัลนักเรียน

โพสต์24 พ.ย. 2558 20:37โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2558 20:40 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู ]
   ครูกรรณิกา  ทองนาค  มอบรางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
Comments