โรงเรียนบ้านโตดำเนินการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารกลางวัน นมและเอกสารการเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

โพสต์29 ก.ค. 2565 02:52โดยณฐมน พายุหิน

Comments