อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับสถานศึกษารับมือสถานการณ์โควิด -19ก่อนเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563